CARTA ORGANISASI JABATAN SAINS

 

 

MATLAMAT

  • Membimbing Pelajar Ke Arah:
  • Kecemerlangan Akademik
  • Kesempurnaan sahsiah
  • Ketakwaan kepada Yang Maha Esa (Allah SWT)

OBJEKTIF

  • Mewujudkan pengurusan Jabatan Sains yang berkesan
  • Mempastikan pengajaran subjek Sains tulen dapat dijalankan seiringan dengan perancangan yang ditetapkan
  • Mempastikan tugasan yang dipertanggungjawabkan dilaksanakan sesempurna yang mungkin
  • Memantau agar persefahaman serta 'love and care' sentiasa berlaku sesama unit, sesama guru, guru dengan kakitangan makmal, sesama kakitangan makmal, guru dengan pelajar dan sesama pelajar
  • Mempastikan moto jabatan ' Kerja Teliti 'Collaboratively' Hasil berkualiti ' menjadi realiti