CARTA ORGANISASI JABATAN BAHASA

 

 

PENGENALAN


Sejajar dengan era globalisasi kini , kita perlu melaksanakan corak pendidikan yang menyeluruh dengan menekankan kepada pendidikan ke arah melahirkan pelajar yang Bijaksana, Islah/Ilmiah,Taqwa, Amal, RajululA'mal/Usahawan dan Atqan/Kualiti. Komitmen yang tinggi daripada semua pihak perlu untuk mengubah paradigma tersebut. Jabatan bahasa terbahagi kepada dua unit iaitu Jabatan Bahasa Melayu dan Jabatan Bahasa Inggeris.

OBJEKTIF

 • Mengeluarkan para pelajar yang mencapai kecemerlangan akademik yang    tinggi dengan penekanan kepada pengajaran dan pembelajaran yang berkesan
 • Melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai daya kepimpinan yang tinggi, bertanggungjawab , berketerampilan ,berdaya saing dan bersahsiah tinggi
 • Memupuk semangat kerjasama dan tolenrasi diantara guru untuk mewujudkan budaya kerja yang cemerlang
 • Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran ICT dalam pengajaran dan pembelajaran

STRATEGI

 • Menunjukkan sikap ,persepsi yang positif serta berminat terhadap pengajaran dan pembelajaran dalam setiap bahasa yang dipelajari 
 • Meningkatkan kecemerlangan akademik pelajar
 • Memastikan pelajar meningkatkan pengetahuan am dan hal-hal semasa  
 • Memastikan pelajar cekap berbahasa agar mereka boleh berkomunikasi dengan berkesan secara lisan atau bertulis
 • Memastikan pelajar dapat berbicara,berpidato,berhujah ,mengulas dengan kritis dan analitis
 • Mempastikan pelajar dapat melahirkan fikiran dan perasaan/pendapat tentang ilmu pengetahuan, hal-hal persendirian dan kemasyarakatan
 • Meningkatkan penggunaan ICT dalam penyediaan bahan pengajaran dan pembelajaran (penggubalan Modul Pengajaran)
 • Mewujudkan kerjasama dan budaya muafakat antara ahli-ahli