OBJEKTIF


Objektif Persatuan Usahawan Muda ini ditubuhkan adalah untuk melahirkan para pelajar yang berkebolehan dan berjaya saing dalam menjana pembangunan sahsiah diri. Selain itu, ia juga untuk m
elahirkan pelajar yang dinamik, proaktif, dan cemerlang dalam melestarikan modal insan sejajar dengan matlamat membentuk "Pelajar Pintar Soleh Serba Boleh".

Aktiviti sepanjang Tahun 2017:

- Pasar Malam setiap hujung minggu
- Jualan harian