OBJEKTIF BADAN MUAFAKAT

Objektif Badan Muafakat adalah untuk mengadakan satu forum yang membolehkan ibu bapa dan para guru MRSM Baling bertukar fikiran dan maklumat demi untuk kebaikan pengajaran dan pembelajaran pelajar-pelajar di samping memberi perkhidmatan dan kebajikan kepada mereka demi memenuhi kehendak dan keperluan mereka. 

CARTA ORGANISASI BADAN MUAFAKAT MRSM BALING 2017